Om oss

Vi inom Simonssongruppen präglas av våra värderingar. Värderingarna skall genomsyra våra beslut och våra verksamheter. Långsiktighet går före kortsiktighet vilket bland annat innebär att vi gör investeringar, utvecklar nya affärsidéer mm där vi accepterar att det kan ta tid att få lönsamhet. Vi är övertygade om att alla verksamheter mår bra av att verka under devisen ”ständig förbättring” vilket innebär att vi inom Simonssongruppskoncernen inte accepterar att slå oss till ro eller att tycka att det är bra som det är.

Tiden vi tillbringar tillsammans när vi utvecklar våra företag är en stor del av våra liv. Vi är därför övertygade om att det är viktigt att inte bara fokusera på ekonomiska mål utan även se till att vi har kul på jobbet. Vi tror att detta uppnås genom ett prestigelöst och informellt arbetssätt där vi är mycket professionella i våra arbetsuppgifter men också har tid för att berätta en rolig anekdot.

Bolaget grundades 2007 av Stig-Olof Simonsson och Ulf Lilja. Eva och Marie Simonsson har också varit med sedan starten genom ett aktivt styrelsearbete. Vill du veta mer om oss så hittar du det under Vår historik.

Som ägare är vi aktiva och agerar efter ett koncept där en egenutvecklad styrningsmodell är grunden. Modellen kännetecknas av att våra bolag har en mycket hög grad av självständighet med få områden som hanteras centralt.

Vi berättar gärna mer när du kontaktar oss!