Vår historik

Simonssongruppen grundades 2007 av Stig-Olof Simonsson och Ulf Lilja. Eva och Marie Simonsson har också varit med sedan starten genom ett aktivt styrelsearbete.

Vår tanke med verksamheten är att vi genom ett aktivt ägande och tillskjutande av kapital skall kunna ge fler företag förutsättningarna att växa och ta vara på sin potential. Som ägare är vi därför mycket aktiva i strategiska frågor och agerar efter ett koncept där en egenutvecklad styrningsmodell är grunden. Styrningsmodellen kännetecknas av att våra bolag har en mycket hög grad av självständighet med få områden som hanteras centralt.

Det har hänt mycket inom Simonssongruppen sedan starten. I juni 2007 gjordes det första förvärvet av AB Jönköpingsbostäder där också Simonssongruppen kunde etablera sitt första kontor. Här följer en sammanställning av genomförda förvärv och några andra milstolpar i vår utveckling.

Tidslinje

2023

Dizparc förvärvade digitalbyrån Esatto. Förvärvet innebar att Dizparc etablerade sig i Stockholm, Sundsvall samt i Krakow, Polen.

Café bar har etablerat verksamhet i finska marknaden.

2022

Tosito har tecknat avtal om byggrätter i Linköping och Skövde.

Westal har förvärvat Ledolight Sweden AB, vilket är ett bolag som tillverkar bland annat nödutrymningsarmaturer.

Café bar har tillsammans med Kaffeknappen Norge och Stellini Kaffe i Danmark grundat Nordic Coffee Allience, vilket möjliggör erbjudande till kunder som verkar i flera länder.

Dizparc startar upp ny verksamhet I Skellefteå med inriktning på Business Central (ERP).

Dizparc Business & Strategy startar verksamhet i Göteborg med fokus på strategi- och verksamhetsutveckling.

Försäljning av Promobilitys hårdvara med tillhörande tjänster är genomförd till Trecom. Promobility förvärvar i samband med köpet 15% av aktierna i Trecom.

Kavaljer når 3 miljarder kronor i förvaltat kapital.

2021

Tommy Fritz, VD på Tosito, blev utsedd till årets företagare i Jönköpings län.

Tosito har blivit aktieägare i börsbolaget Randviken och 50% ägare till PHL Fastigheter.

Tosito har sålt fastigheten Svarven i Nässjö samt fastighet på Stigamo som delägdes 50% via bolaget SIDOG AB. Fastigheten Utkastet 3 i Jönköping, markområden i Nässjö samt i Säckebäck och Hälleviksstrand på Orust har förvärvats.

Huset Invest startar bolaget Zimpel charging som erbjuder helhetstjänster inom laddsystem för elfordon.

Dizparc etablerar sig i Göteborg och Östergötland genom förvärv av Everest Business solutions och Rationell IT.

Codeq som erbjuder tjänster inom rekrytering och ledarskapsutveckling förvärvas.

Dizparc startar en digital byrå, Nowadays, som är verksam i Göteborg och Stockholm.

Stormtrivs förvärvar Höglandet Städ och etablerar sig därmed i Nässjö. Stormtrivs i Linköping förvärvar Yvonne Städ.

2020

Tosito köper ett markområde från Tolust Berget AB för fortsatt utveckling av logistikfastigheter i det nybildade Tosito Berget AB.

Tolust säljer Tolust Berget AB.

Tosito beslutar sig för att satsa utanför Jönköping och köper projekt i Linköping samt startar verksamhet i Göteborg genom att förvärva Åkereds Trädgårdar.

Tosito förvärvar byggrätter för ca 200 lägenheter i Karlastaden i Göteborg.

2019

Tosito förvärvar Kärnekullaområdet i Habo för byggnation av 800 bostäder, gym, livsmedelsbutik mm.

Target Enclosure knoppas av från Eldon. Verksamheten omfattar produktion av säkerhetsskåp.

Kavaljer startar förvaltning av Kavaljer Investmentbolagsfond.

2018

HT Powersystem som tillverkar ställverk förvärvas.

Promobility, rådgivare inom mobila lösningar, förvärvas.

Dizparc etablerar sig i Växjö och Halmstad.

Simonssongruppen passerar 1 miljard i omsättning.

Tosito bygger om SAAB:s tidigare fabrik i Jönköping till 220 studentbostäder med namnet Fabriken.

Kavaljer ändrar placeringsinriktning på bolagets förvaltade fond till en ren aktiefond med fokus på nordiska kvalitetsbolag.

2017

Huset Invest bildas vilket blir vårt andra självständiga affärsområde genom att vi säljer in våra innehav som inte har med fastigheter att göra.

Niklas Ekblad anställs som VD för Huset Invest.

Markområde för logistikfastigheter förvärvas av Tosito tillsammans med Bubs godis genom bolaget SIDOG AB.

En Appstudio förvärvas och läggs senare samman med dizparckoncernen.

Citykoll, ett bolag som marknadsför kulturutbud förvärvas.

Eldon Installation AB, ett elektronikföretag förvärvas.

Dizparc etablerar sig i Värnamo och förvärvar Markenvard i Malmö.

2016

Del av SAAB:s tidigare fabriksområde i Jönköping förvärvas och bostadsrättsprojektet EAST startas.

Projekt Strandängen startas tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget Vätterhem. Sammantaget skall mer än 1000 bostäder byggas.

Tosito förvärvar Munksjötornet.

HR-strateg bildas för att bygga upp en rekryteringsverksamhet kombinerat med HR-rådgivning.

Cafébar, ett företag med målet att servera en god kopp kaffe mm till Sveriges företag, förvärvas.

Dizparc startar sin verksamhet med målet att serva företag med allt från IT-infrastruktur till digitalisering över hela Sverige. Dizparc etablerar sig i Umeå, Stockholm och Jönköping.

2015

Tosito säljer fastigheten Hälsan i Jönköping och bryter ut del av fastigheten för nybyggnadsprojektet Hälsan.

Tosito köper mark av JM och bygger sitt första egna bostadsrättsprojekt – Solsidan i Huskvarna.

2014

Byggnationen av Munksjöområdet påbörjas och delar av området säljs till Riksbyggen och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Sammantaget skall nästan 1700 bostäder och 25 000 kvm kommersiella lokaler byggas på området.

2013

Vi blir delägare i kapitalförvaltningsbolaget Kavaljer i Stockholm. Kavaljer förvaltar en fond samt hjälper privatpersoner, företagare och stiftelser att få en bättre och tryggare värdetillväxt på investerat kapital.

Fastigheten Huset förvärvas av Tosito.

2010

Vi går in som hälftenägare i Lunneplan som innehöll tretton fastighetsprojekt i Göteborg- och Bohusområdet.

Tommy Fritz anställs som VD i Tosito.

Stormtrivs förvärvar Dammråttan i Borås.

Tosito förvärvar Sesamfastigheten i Jönköping.

Stormtrivs startar hemtjänstverksamhet i bolaget Stormtrivs Livskvalitet.

2009

Stormtrivs förvärvar MEMU i Jönköping och Hem och Företagsstäd i Linköping.

Tolust bygger Magasinen vid norra Munksjön.

2008

Året inleds med förvärv av HRM Software AB, som utvecklar HR- och lönesystem för stora företag och kommuner.

Fastighetskoncernen Tosito förvärvas och blir Simonssonsgruppens första egna självständiga affärsområde. Simonssongruppen var strax före förvärvet rådgivare i samband med Tositos förvärv av Munksjöområdet i Jönköping. Tillsammans med fastighetsbolaget Lustgården bildades det gemensamt ägda Tolust Estate som genomförde Munksjöförvärvet.

2007

Vårt första förvärv blev AB Jönköpingsbostäder, som förvaltar bostadsrättsföreningar. Samtidigt säljer Ulf in sitt bolag Lilja & Partners Affärsutveckling AB till Simonssongruppen. Bolagen tillsammans blir grunden till Advisorgruppen.

Under hösten köper vi in oss i Stormtrivs, ett städ och servicebolag och innan året är slut förvärvar vi aktierna i Smedjan Holding AB. Smedjan har i sin tur tre innehav. Westal, tillverkare av utomhusbeslysning, vilket vi väljer att behålla. De andra två innehaven säljer vi. Skandinavisk Bevakning till Securitas och bokförlaget Brain Books till Natur och Kultur.