Hållbarhet är viktigt för oss

Vi är en del av samhället och vill vara med och påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. För att uppnå det arbetar vi aktivt med hållbarhetsfrågor tillsammans med våra bolag. Besök respektive bolags webbsidor för att läsa mer om deras arbete inom hållbarhet och stöd till samhället. Inom Simonssongruppen moderbolag arbetar vi med ständiga förbättringar inom vårt hållbarhetsarbete. Dessutom utför vi varje år en klimatberäkning samt en klimatkompensation. Klimatkompensation har skett genom projekt som producerar fossilfri solenergi i Indien samt trädplantering i Panama.

Som en del av vårt samhällsengagemang stödjer Simonssongruppen stiftelsen Simonsson Foundation. En familjeägd stiftelse som grundades 1999 och är icke-vinstdrivande. Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn och ungdom samt utöva hjälpverksamhet bland behövande i såväl inom som utom Sverige.

Simonsson Foundation stödjer
följande organisationer