Vi får företag
att växa

Vi får företag
att växa

Familjeägt investmentbolag

Simonssongruppen är ett familjeägt investmentbolag, som investerar långsiktigt i företag och fastigheter med kunskap och kapital. Gemensam nämnare för våra investeringar är att vi ser möjligheter att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare och företagsledning.

Vi tycker det är roligt att se företag och människor växa, arbetar med ständig förbättring av våra verksamheter och är övertygade om att det skapar långsiktig lönsamhet. Vi tror på ett prestigelöst och informellt arbetssätt och att ha kul på jobbet.

Våra affärsområden

Verksamheten inom Simonssongruppen är fördelad i två affärsområden, Tosito samt Huset Invest. Förutom affärsområdena så är Simonssongruppen delägare i Kavaljer, ett bolag med verksamhet inom kapitalförvaltning.

Tosito är ett engagerat fastighetsbolag med mål att göra våra kunder nöjda oavsett om de hyr lokaler, bostäder eller köper en bostadsrätt i något av våra projekt. Att våra kunder trivs är det viktigaste för oss – därför har vi ständigt fokus på personligt engagemang och hög service. Vårt mål är att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och därmed utvecklar och förvaltar vi våra fastigheter på ett hållbart sätt, med hänsyn till miljö och omvärld. Tosito är verksamt i Jönköping, Göteborg och Linköping.

Huset Invest är ett investmentbolag som investerar i entreprenörsdrivna, tillväxtorienterade företag. Vi har en långsiktig syn på ägandet i våra innehav och utvecklas tillsammans med våra innehav över tid. Huset Invest är hel- eller delägare. Oavsett ägandeandel verkar Huset Invest som en aktiv ägare i bolagen.

För en bättre framtid

Vi är en del av samhället och vill vara med och påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. För att uppnå det arbetar alla bolag inom Simonssongruppen aktivt med hållbarhetsfrågor.

Vi anser att start-ups är en viktig faktor för att driva samhällsutvecklingen framåt. Vi har valt att ge vårt stöd till start-up bolag med fokus på hållbarhet via Starbright Invest.

Simonssonsgruppens samhällsengagemang sker bland annat via Simonsson Foundation, som är en familjeägd stiftelse med fokus på barn och ungdomar.

Våra bolag