VÅRA VÄRDERINGAR

Vi inom Simonssongruppen präglas av våra värderingar. Värderingarna skall
genomsyra våra beslut och våra verksamheter.

Långsiktighet går före kortsiktighet vilket bland annat innebär att vi gör investeringar, utvecklar nya affärsidéer mm där vi accepterar att det kan ta tid att få lönsamhet.

Vi är övertygade om att alla verksamheter mår bra av att verka under devisen ”ständig förbättring” vilket innebär att vi inom Simonssongruppskoncernen inte accepterar att slå oss till ro eller att tycka att det är bra som det är.

Tiden vi tillbringar tillsammans när vi utvecklar våra företag är en stor del av våra liv. Vi är därför övertygade om att det är viktigt att inte bara fokusera på ekonomiska mål utan även se till att vi har kul på jobbet. Vi tror att detta uppnås genom ett prestigelöst och informellt arbetssätt där vi är mycket professionella i våra arbetsuppgifter men också har tid för att berätta en rolig anekdot.

Sammantaget innebär våra värderingar att vi bryr oss om varandra och våra kunder genom att alltid göra vårt bästa på ett professionellt och medmänskligt sätt. Vi är övertygade om att detta synsätt också innebär en långsiktig lönsamhet för våra verksamheter och kunder.

VÅRA VÄRDERINGAR

Vi inom Simonssongruppen präglas av våra värderingar. Värderingarna skall
genomsyra våra beslut och våra verksamheter.

Långsiktighet går före kortsiktighet vilket bland annat innebär att vi gör investeringar, utvecklar nya affärsidéer mm där vi accepterar att det kan ta tid att få lönsamhet.

Vi är övertygade om att alla verksamheter mår bra av att verka under devisen ”ständig förbättring” vilket innebär att vi inom Simonssongruppskoncernen inte accepterar att slå oss till ro eller att tycka att det är bra som det är.

Tiden vi tillbringar tillsammans när vi utvecklar våra företag är en stor del av våra liv. Vi är därför övertygade om att det är viktigt att inte bara fokusera på ekonomiska mål utan även se till att vi har kul på jobbet. Vi tror att detta uppnås genom ett prestigelöst och informellt arbetssätt där vi är mycket professionella i våra arbetsuppgifter men också har tid för att berätta en rolig anekdot.

Sammantaget innebär våra värderingar att vi bryr oss om varandra och våra kunder genom att alltid göra vårt bästa på ett professionellt och medmänskligt sätt. Vi är övertygade om att detta synsätt också innebär en långsiktig lönsamhet för våra verksamheter och kunder.

VÅRA VÄRDERINGAR

Vi inom Simonssongruppen präglas av våra värderingar. Värderingarna skall
genomsyra våra beslut och våra verksamheter.

Långsiktighet går före kortsiktighet vilket bland annat innebär att vi gör investeringar, utvecklar nya affärsidéer mm där vi accepterar att det kan ta tid att få lönsamhet.

Vi är övertygade om att alla verksamheter mår bra av att verka under devisen ”ständig förbättring” vilket innebär att vi inom Simonssongruppskoncernen inte accepterar att slå oss till ro eller att tycka att det är bra som det är.

Tiden vi tillbringar tillsammans när vi utvecklar våra företag är en stor del av våra liv. Vi är därför övertygade om att det är viktigt att inte bara fokusera på ekonomiska mål utan även se till att vi har kul på jobbet. Vi tror att detta uppnås genom ett prestigelöst och informellt arbetssätt där vi är mycket professionella i våra arbetsuppgifter men också har tid för att berätta en rolig anekdot.

Sammantaget innebär våra värderingar att vi bryr oss om varandra och våra kunder genom att alltid göra vårt bästa på ett professionellt och medmänskligt sätt. Vi är övertygade om att detta synsätt också innebär en långsiktig lönsamhet för våra verksamheter och kunder.

VÅRA VÄRDERINGAR

Vi inom Simonssongruppen präglas av våra värderingar. Värderingarna skall
genomsyra våra beslut och våra verksamheter.

Långsiktighet går före kortsiktighet vilket bland annat innebär att vi gör investeringar, utvecklar nya affärsidéer mm där vi accepterar att det kan ta tid att få lönsamhet.

Vi är övertygade om att alla verksamheter mår bra av att verka under devisen ”ständig förbättring” vilket innebär att vi inom Simonssongruppskoncernen inte accepterar att slå oss till ro eller att tycka att det är bra som det är.

Tiden vi tillbringar tillsammans när vi utvecklar våra företag är en stor del av våra liv. Vi är därför övertygade om att det är viktigt att inte bara fokusera på ekonomiska mål utan även se till att vi har kul på jobbet. Vi tror att detta uppnås genom ett prestigelöst och informellt arbetssätt där vi är mycket professionella i våra arbetsuppgifter men också har tid för att berätta en rolig anekdot.

Sammantaget innebär våra värderingar att vi bryr oss om varandra och våra kunder genom att alltid göra vårt bästa på ett professionellt och medmänskligt sätt. Vi är övertygade om att detta synsätt också innebär en långsiktig lönsamhet för våra verksamheter och kunder.